ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2012 РІК
СЕКЦІЯ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК

Перше засідання - 5 лютого 2013 року

1. Ноосфера та стан її розвитку (до 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського). Доц. Білоніжка П.М.
2. Геохімія ізотопів карбону й оксигену з карбонатної мінералізації крейдових відкладів південно-східної частини Українських Карпат. Асп. Кріль С.Я.
3. Механізми осадження золота в гідротермальних системах (за результатами фізико-хімічного моделювання). Доц. Скакун Л.З.
4. До питання районування нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму. Зав. лаб. Тузяк Я.М.
5. Селадоніт із халцедон-кварцових жил Завалівського родовища. Асист. Манчур Б.З.
6. Літолого-палінологічна характеристика бужанської світи Львівсько-Волинського басейну. Асп. Гоник Є.І.
7. Програма VOVE (TM) у структурній геології. Асп. Накапелюх М.В.
8. Сульфат-сульфідна рівновага в системі мінералоутворення епітермальних родовищ. Наук. співроб. Словотенко Н.О.
9. Геоекологічна характеристика хвостосховища №1 ДП "Калійний завод" м. Калуш як головного джерела засолення підземних та поверхневих вод. Асп. Кицмур І.В.
10. Геолого-структурні чинники локалізації ртутного, свинцево-цинкового та золотого зруденіння у межах Вишківського рудного поля. Асп. Кончаківський І.С.

Друге засідання - 6 лютого 2013 року

1. Геоекологічна типізація геологічного середовища центральної частини Львова. Доц. Волошин П.К.
2. Породи з дна океану як ймовірне джерело металів у Fe-Mn конкреціях (на прикладі зони Кларіон-Кліппертона, Тихий океан). Зав. каф. Гулій В.М.
3. Структури розпаду твердих розчинів хромшпінелідів Капітанівського родовища. Асп. Гарун М.А.
4. Зіставлення за двостулковими молюсками юрських відкладів Передкарпаття і Західного Причорномор’я. Доц. Ш айнога І.В.
5. Тефростратиграфія міоценових відкладів Складчастих карпат, Передкарпаття та південно-західної частини Східноєвропейської платформи. Зав. лаб. Яцожинський О.М.
6. Комп’ютерізація експерименту з термобарометрії. Асист. Дацюк Ю.Р.
7. Генетичні різновиди поверхонь вилуговування калійних руд Стебницького та Калуш-Голинського родовищ. Асист. Білик Н.Т., доц. Дяків В.О.
8. Літологічні риси палеоценових строкатих горизонтів Скибової структурно-фаціальної зони Українських Карпат. Асист. Костюк О.В.
9. Метасоматичні зміни в межах Вигорлат-Гутинської гряди. Асп. Сасюк К.В.
10. Абсолютний вік золотого зруденіння родовища Сауляк. Інж. Городечний А.І.
11. Нові знахідки амонітів у Рахівській зоні Українських Карпат. Асп. Хевпа З.