English versionСайт гнологічного факультету

Підготовка фахівців проводиться на денній і заочній формах навчання

З 1998-1999 навчального року підготовка бакалаврів зі спеціальностей згідно навчальних планів - ("Геологія" , "Геохімія і мінералогія" , "Екологія і охорона навколишнього середовища".

З 2002-2003 н. р.в підготовка за різними спеціалізаціями:

спеціалістів зі спеціальностей "Геологія" , "Геохімія і мінералогія" , "Екологія і охорона навколишнього середовища".

магістрів зі спеціальностей "Геологія" [н/п] , "Геохімія і мінералогія" [н/п], "Екологія і охорона навколишнього середовища" [н/п]

З 2001-2002 н.р. в Природничому коледжі університету підготовка молодших спеціалістів по спеціальності Прикладна екологія за спеціалізацією "Екологія геологічного та суміжних середовищ" (графік). Після закінчення можна продовжувати навчання за кваліфікаційним рівнем бакалавра за спеціальністю "екологія і охорона навколишнього середовища".

З 2007 - 2008 навчального року розпочато підготовку бакалаврів за напрямками - "Геологія" , "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".

для подальшого навчання на кваліфікаційному рівні магістра за такими спеціальностями та відповідними спеціалізаціями
напряму 6.040103 Геологія
"Геологія"
"Гідрогеологія"
"Геохімія і мінералогія"
"Геофізика"
"Геоінформатика"
Економічна геологія
Гідрогеохімія
Мінералогія та кристалографія
Фізика Землі
ГІС-технології
Пошук та розвідка родовищ
Інженерна геологія
Петрологія
Геофізичні методи пошуків
Компютерне моделювання в геології
Геологічне картування
Седиментологія і літологія
Палеонтологія і стратиграфія
Геохімія
напряму 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Екологія і охорона навколишнього середовища
 
Екологічна геологія Екологія міських систем
Умови прийому на кваліфікаційний рівень бакалавра, магістра і спеціаліста
Програми тестових випробувань
Геологія
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
магістр-спеціаліст
бакалавр
тести
магістр-спеціаліст
тести

На заочному відділенні навчання бакалаврів та спеціалістів зі спеціальності "Eкологія і охорона навколишнього середовища" .

Після oтримання освіти рівня спеціаліст/магістр можна продовжувати навчання в аспірантурі.

 

Останнє оновлення 05.10.2012