Історія кафедри
Концепція та перспективний план  діяльності кафедри фізики Землі на період із 2010 по 2017 рік
Викладачі та співробітники
Викладання курсів дисциплін
Тільки у горах можна стати справжнім патріотом України - подорожі із студентами
Наші наукові здобутки
Цікаві постери про кафедральні досягнення
Бібліотека для студентів у галузі Фізики Землі (формат pdf, djvu)
Факультетська сторінка
Пишіть нам!
Кафедра фізики Землі English version
Кафедра фізики Землі створена 7 березня 2000 року Наказом Ректора № 305. Основним призначенням кафедри є забезпечення глибоких знань студентам геологічного факультету з фундаментальних питань фізики Землі та Всесвіту, фізичних основ теоретичних та прикладних геофізичних методів дослідження земної кори та глибинних процесів у структурних оболонках Землі.    Чільна увага при підготовці майбутніх спеціалістів приділяється застосуванню геоінформаційних технологій і моделюванню фізичних процесів у дослідженні фізичних полів Землі для вирішення комплексних геологічних, інженерно-геологічних та екологічних задач у :
відшуканні нових теоретичних підходів впливу внутрішніх та зовнішніх полів Землі на фізичні властивості досліджуваних геологічних об’єктів;
побудові моделей розв’язування тривимірних прямих і зворотних задач геологічних та геофізичних процесів;
опрацюванні нових підходів відбору раціональних розв’язків задач, що сприятиме адекватному розумінню фізичної сутності явищ та дасть змогу прогнозувати генезис і еволюцію геофізичних процесів на підставі теорії функціонала густини та механіки суцільного середовища;
застосуванні комплексних математичних і фізичних моделей середовища структурних оболонок Землі разом із технологіями геоінформаційних систем для створення програмного забезпечення з метою підвищити ефективність інтерпретації результатів геофізичних досліджень. 
При кафедрі для вирішення в навчальному процесі комплексних геологічних, інженерно-геологічних та екологічних завдань чільна увага приділяється застосуванню геоінформаційних технологій і моделювання фізичних процесів у дослідженні фізичних полів Землі функціонують Міжкафедральна лабораторія геоінформаційних технологій та комп'ютерного моделювання у геології та лабораторія фіичних методів в геологїі. У лабораторіях проводяться заняття з інформатики та ГІС-технологій, основ роботи із комп’ютером для усіх студентів геологічного факультету, вищої математики,  геостатистики і системного аналізу, комп’ютерних методів обробки геологічної, геохімічної і екологічної інформації та багатьох інших предметів, виконуються курсові, дипломні та аспірантські роботи, провадяться дослідження електронним сканучим мікроскопом JEOL-220. На кафедрі регулярно готуються до захисту магістерські та дипломні роботи, якими керують виклада.
Гордістю кафедри є захисти кандидатських дисертацій нашими випускниками магістрами:
2012 - Віхоть Юрій Михайлович
. Еволюція палеонапружень північно-західної частини Скибового покрову Українських Карпат та Внутрішньої зони передового прогину в зв'язку з прогнозуванням пошуків родовищ вуглеводнів.
2013 - Бельський Володимир Миколайович
. Фізико-хімічні умови формування рідкісноземельної та ітрієвої мінералізації Приазов'я (за флюїдними включеннями в мінералах).
2014 - Накапелюх Михайло Володимирович
. Еволюція полів палеонапружень та геодинамічна модель південно-східної частини Українських Карпат

Дата останнього оновлення сторінки 31.03.2016