Львівський національний університет імені Івана Франка

Геологічний факультет, кафедра фізики Землі

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК

Структура:

 

курс лекцій від Хом’яка М.М.

 

для студентів геологічного факультету

 


Електронний підручник: 
Навчальний план
Частина 1. Базові поняття статистики
Частина 2.  Вступ до дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу
Частина 3.  Методи аналізу багатовимірних і просторових даних у науках про Землю
Методичні вказівки:
Лабораторні заняття 1 - 7
Лабораторні заняття 8 - 14
Лабораторні заняття 15 - 21
Тести (проміжний контроль)
Зразкові запитання для підсумкового іспиту
Рекомендована література
Інтернет-ресурси
 
   
 
      
   

 

© Хом’як М.М.          © Designed by Плавуцька Ірина, 2005-2006