Львівський національний університет імені Івана Франка

Геологічний факультет, кафедра фізики Землі

Геостатистика (курс лекцій від Хом’яка М.М.)

    Навчальний план  Частина: 1 2    Лекції: 1  2  3  4  5  6 7

Частина 2

 

Ресурси:

Вступ до дисперсійного, кореля - ційного та регресійного аналізу

Електронний підручник: 
Частина 1. Базові поняття статистики
Частина 2.  Вступ до дисперсійного, коре- ляційного та регресійного аналізу
Частина 3.  Методи аналізу багатовимірних і просторових даних у науках про Землю
Методичні вказівки:
Лабораторні заняття 1 - 7
Лабораторні заняття 8 - 14
Лабораторні заняття 15 - 21
Тести (проміжний контроль)
Зразкові запитання для підсумкового іспиту
Рекомендована література
Інтернет-ресурси

 


Зміст

 

1. Виділення аномальних об’єктів і однорідних груп серед сукупності

 
    Задачі класифікації та виділення груп однорідності Однофакторний непараметричний дисперсійний аналіз Краскала–Волліса Узагальнений критерій Стьюдента Виділення груп об’єктів, однорідних за середнім значенням: > 1. Критерій хі-квадрат, що ґрунтується на статистиці Велча > 2. Критерій хі-квадрат, що ґрунтується на статистиці Вілкоксона  
 

2. Дисперсійний аналіз

 
    Головні ідеї дисперсійного аналізу Однофакторний дисперсійний аналіз Схема обчислень для однофакторного дисперсійного аналізу Двофакторний дисперсійний аналіз Схема обчислень для двофакторного дисперсійного аналізу Перевірка гіпотез двофакторного дисперсійного аналізу  
 

3. Кореляційний аналіз

 
    Задачі кореляційного аналізу Парна кореляція Властивості коефіцієнта кореляції Вибірковий коефіцієнт кореляції Кореляційне поле Перевірка гіпотези про значущість коефіцієнта кореляції Кореляційна матриця  
 

4. Вступ до регресійного аналізу

 
    Рівняння прямої регресії Двовимірний нормальний закон розподілу та геометрична інтерпретація прямої регресії Інтервал довіри для умовного середнього Метод найменших квадратів для визначення параметрів рівняння регресії Нелінійні рівняння регресії
Оцінка якості апроксимації
 
 

5. Непараметрична кореляція

 
    Кореляція дихотомічних (якісних) ознак Перевірка гіпотези про значущість вибіркового коефіцієнта кореляції дихотомічних даних Кореляція порядкових геологічних даних Ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена  Перевірка гіпотези про значущість коефіцієнта кореляції Спірмена Оцінка коефіцієнта кореляції методом “дробового пострілу”  
 

6. Нелінійна кореляція

 
    Кореляційне співвідношення як універсальна міра взаємозв’язку Властивості кореляційного відношення Перевірка гіпотези про значущість кореляційного відношення Гіпотеза про правомірність застосування лінійної моделі  
 

7. Тренд - аналіз

 
    Фон, аномалії та поверхня тренда Білінійна просторова апроксимація Експрес-методи оцінки наявності тренда : > 1. Метод зміни знака > 2. Метод стрибків  
   
 
Навчальний план  Частина: 1 2    Лекції: 1  2  3  4  5  6 7
   

 

© Хом’як М.М.    © Designed by Плавуцька Ірина, 2005-2006