Львівський національний університет імені Івана Франка

Геологічний факультет, кафедра фізики Землі

Геостатистика (курс лекцій від Хом’яка М.М.)

Список літератури
(рекомендовано)


Електронний підручник: 
Частина 1. Базові поняття статистики
Частина 2.  Вступ до дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу
Частина 3.  Методи аналізу багатовимірних і просторових даних у науках про Землю
Методичні вказівки:
Лабораторні заняття 1 - 7
Лабораторні заняття 8 - 14
Лабораторні заняття 15 - 21
Навчальний план
Тести (проміжний контроль)
Зразкові запитання для підсумкового іспиту
Рекомендована література
Інтернет-ресурси
 

Навчальна література

  1. Дэвис Дж. Статистический анализ данных в геологии / Пер. с англ.: В 2 кн. – М.: Недра, 1990. – 319+427 с.

  2. Каждан А.Б., Гуськов О.И. 3. Математические методы в геологии. – М.: Недра, 1990. – 251 с.

  3. Методические рекомендациипо первичной математической обработке данных при геохимических поисках месторождений / Сост. Бондаренко В.Н., Коган Р.И., Чолакян П.Г. – М.: ИМГРЭ, 1984. – 61 с.

 

Довідкова література

  1. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. – М.: Наука, 1983. – 416 с.

  2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. – М.: Наука, 1980. – 976 с.

  3. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М.: Наука, 1974. – 831 с.

  4. Справочник по математическим методам в геологии / Родионов Д.А., Коган Р.И., Голубева В.А. и др. – М.: Недра, 1987. – 335 с.

   
 
 
   

 

© Хом’як М.М.          © Designed by Плавуцька Ірина, 2005-2006