English versionМУЗЕЇ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Мінералогічний музей є одним з найцікавіших і найбагатших музеїв такого профілю у вузах України. Офіційно він заснований у 1852/53 навчальному році професором природничої історії доктором-ботаніком Гіацинтом Лобажевським. Перші колекції музею складалися з матеріалів мінералогічного кабінету, який належав університетській бібліотеці. Є відомості про наявність мінералогічних зібрань ще з часів Єзуїтської Академії, на базі якої був організований Львівський університет. Після створення кафедри мінералогії у 1864р., яку очолив професор Фердинанд Циркель, придбано колекцію мінералів з 2800 зразків. У 1868 р. музей поповнився новою дуже цінною колекцією мінералів, яку подарував граф Дунін-Борковський. У наступні 75 років музей майже не отримував солідного колекційного матеріалу і на початку 1944 р. у ньому експонувалось 3587 зразків мінералів переважно з родовищ Західної Європи, США, Канади.Новий етап у розвитку мінералогічного музею пов'язаний з іменем професора Є.Лазаренка, який з 1944 по 1969 pp. очолював кафедру мінералогії. Під його керівництвом і безпосередньою участю було організовано геологічні експедиції співробітників і студентів І оологічного факультету на різні родовища України, Уралу, Забайкалля та інших регіонів колишнього СРСР для збирання мінералогічних колекцій. Музей обмінювався колекціями з марубіжними країнами, поповнювався новими надбаннями та дарунками випускників факультету, співробітників, студентів і гостей. Загальна кількість зразків мінералів понад 14 тис. Структура музею відповідає його цільовому призначенню, спрямованому на забезпечення навчального процесу студентів геологічного факультету, найперше з мінералогії. У музеї проводять практичні заняття, тематичні екскурсії і самостійно працюють студенти. Основою музею є стаціонарна експозиція, що складається з таких розділів: загальна мінералогія; генетична мінералогія; систематична мінералогія; регіональна мінералогія. Тимчасові експозиції мають різноманітні цілі й присвячені знаменним подіям і датам. Окрасою музею є унікальні зразки, серед яких кристал-гігант апатиту (масою понад 160 кг) із Забайкалля, крупні кристали кварцу, топазу і берилу із Волині, прекрасна друза димчастого кварцу з Уралу, друза самородної сірки з Середньої Азії та ін.У 1953 р. у зв'язку із 100-літнім ювілеєм мінералогічний музей ниділено в самостійну навчально-наукову установу. У 1956 р. видано путівник по музею, у 1992 р. мінералогічному музею присвоєно ім'я пидатного Українського вченого-мінералога академіка Євгена Лазаренка. За багатогранну діяльність музей високо оцінено на конкурсі-огляді вузівських музеїв (1983 р.) і нагороджено Почесною грамотою Міністерства вищої освіти.
Mузей засновано у 1905 р. з ініціативи професора Р.Зубера, першого завідувача кафедри геології. В основі музею є збори зразків гірських порід і органічних решток. Колекції музею постійно поповнювалися. Сьогодні в музейному фонді експонати, зібрані декількома поколіннями австрійських, польських та вітчизняних геологів. У фондах музею зберігаються цінні колекції, знайдені такими видатними геологами і палеонтологами як З.Паздро, Зиха, Б.Кокошинська, Цейшнер, Кранц, Олексишин, Бема, В.Рогаль, Опольські та інші. Значний вклад у поповнення музейної колекції сучасною фауною північних і південних морів зробив академік О.В'ялов. У музейних колекціях близько 25 тисяч геологічних зразків з різних країн світу. Експозиція музею представлена чотирма відділами: історичної геології, регіональної геології, палеонтологічним та монографічним. У музеї розміщена унікальна експозиція залишків мамонтів, знайдених на території Західної України. Експозицію музею також використовують у навчальному процесі біологічного, географічного факультетів та інших навчальних закладів шкіл Львова й області. Основний фондовий матеріал музею має велику наукову цінність. За понад вікову історію в ньому зібрані унікальні колекції викопних залишків фауни і флори, зразків гірських порід. До особливих музейних експонатів можна віднести такі: палеонтологічні колекції мезозойських і кайнозойських безхребетних з Паризького басейну та інших країн Західної Європи; колекцію зразків флори з кам'яновугільних відкладів Чехії й Англії; колекцію риб з відкладів різних країн світу і серед них унікальне кладовище девонських панцирних риб з Волино-Поділля; колекцію юрських літографських сланців із Золенгофа (Німеччина); колекцію слідів парнокопитних і хижаків з моласових відкладів неогену Передкарпаття, а також колекції гірських порід, які дають повну уяву про стратиграфію Карпатської гірської дуги. Палеонтологічні колекції, які зберігаються в монографічному відділі, описані в багатьох вітчизняних і зарубіжних виданнях. Музейні колекції використовують у науковій роботі. На основі вивчення деяких з них написані статті та монографії В.Горецького, В.Шеремети, І.Венглінського, Л.Кудріна та ін.
Музей рудних формацій
Музей рудних формацій заснований у 1983 р. з ініціативи завідувача кафедри методів розшуків і розвідки родовищ корисних копалин професора Є. Лазька. Експонатами є різні типи руд, що охоплюють велику кількість родовищ з території колишнього СРСР, зібраних працівниками кафедри і придбаних за спеціально виділені кошти. Усього в музеї налічується понад 5000 зразків, з яких значна частина в архівах. Музей розташований у коридорній частині кафедри корисних копалин і у відкритій експозиції налічується близько 1200 зразків, а понад 3000 є в робочій колекції, яку використовують у навчальному процесі. У музеї зосереджено генетичне класифікований кам'яний, текстовий та графічний матеріал з геології родовищ заліза, хрому, марганцю, нікелю, міді, свинцю, цинку, молібдену, вольфраму, ртуті, сурми, ванадію, олова, алюмінію, барію, стронцію, золота, срібла, рідкісних та розсіяних елементів, алмазів; технічної, індустріальної і хімічної сировини (графіт, слюда, корунд, азбест, магнезит, флюорит, п'єзокварц, сірка, фосфорити, солі та ін.). Кожен з різновидів мінеральної сировини представлений родовищами різних геолого-промислових типів.

Дата поновлення сторінки 05.10.2012