Сторінка кафедри По всіх питаннях відносно інформації про кафедри на сайті факультету звертайтесь персонально до завідувачів кожної із кафедр
До каталогу
Автор та назва видання
Абстракт і зміст
Повний текст у форматі .Zip
О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко. Основи мінералогії України
Абстракт і зміст
Повний текст у форматі .Zip
ОРЕСТ МАТКОВСЬКИЙ: УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ОРГАНІЗАТОР НАУКИ ТА ОСВІТИ (до 80-річчя від народження)
Повний текст у форматі .Zip
Розрахунок формул мінералів: методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Методи мінералогічних досліджень» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.040103 – геологія/укл.: С.М. Бекеша, Н.Т. Білик. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 28 с.
Повний текст у форматі .ZipПовний текст у форматі .Zip
Бекеша С.М., Сливко Є.М., Білик Н.Т. Методи мінералогічних досліджень: Цикл лекцій.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Частина 1. Частина 2.
Повний текст у форматі .Zip
Діагностика мінералів шліхів: методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Методи мінералогічних досліджень» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.040103 – геологія /укл.: С.М. Бекеша, Н.Т. Білик. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 104 с.
Повний текст у форматі .Zip
Геометрична кристалографія. Ч. 1: навч. посібник для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.040103 – геологія/укл.: Н.О. Словотенко, І.Т. Бакуменко. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 96 с.
Повний текст у форматі .Zip
Геометрична кристалографія. Ч. 2: навч. посібник для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.040103 – геологія/укл.: Н.О. Словотенко, І.Т. Бакуменко. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 88 с.
Повний текст у форматі .Zip
Геометрична кристалографія. Ч. 3: навч. посібник для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.040103 – геологія/укл.: Н.О. Словотенко, І.Т. Бакуменко. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 56 с.