ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Перспективні напрями розвитку факультету, затверджені на жовтневому засіданні Вченої ради факультету, зводяться до наступного:

1. Створити лабораторію первинної обробки кам'яного матеріалу (виготовлення монофракцій мінералів, шліфів, аншліфів, пластинок тощо).
2. Створити лабораторію механіки грунтів для підготовки фахівців з інженерної геології.
3. В контексті школи термобарогеохімії створити лабораторію термобарогеохімічних досліджень постмагматичних рудних формацій.
4. Для реалізації міждисциплінарних програм запровадити спеціалізацію „ Економічна геологія”.
5. Створити міжгалузеву лабораторію „Геології і металогенії УЩ”.
6. В інституті післядипломної освіти відкрити спеціальність „ Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування”, де навчатимуться за робочими програмами геологічного факультету, а заняття проводитимуть викладачі факультету.
7. Для реалізації наукових питань в руслі мінералогічної школи акад.Є.Лазаренка придбати прилад для рентгено-флюоресцентних аналізів (~ 40 тис.грн.) та створити лабораторію спектроскопічного аналізу (з придбанням установки діагностики речовини методом індукованої плазми – „IPS”).
8. Запровадити спільно з хімічним факультетом (міждисциплінарні програми) спеціалізацію „Кристалохімія мінералів”.
9. Продовжити видавничу програму з написання „титульних” підручників і посібників по кафедрах.
10. Створити малий видавничий центр для геологічного та біологічного факультетів.
11. В навчальному процесі запровадити наступні спеціалізації:

1. Геологія (ОКР"Магістр"): регіональна геологія; стратиграфія і палеонтологія; стратиграфія нафтогазоносних областей; геологія корисних копалин; економічна геологія; антропогена геологія.
2. Геохімія та мінералогія (ОКР"Спеціаліст"): прикладна мінералогія і петрологія; (ОКР"Магістр"): літологія; екологічна геохімія; кристалохімія мінералів.
3. Геоінформатика (ОКР"Спеціаліст"): технології збору, обробки, збереження і інтерпретації геолого-геофізичної інформації; проектування в середовищі ГІС; (ОКР"Магістр"): комп'ютерні технології в геології; комп'ютерне моделювання геологічних середовищ.
4. Охорона навколишнього середовища (ОКР"Спеціаліст"): екогеологія; (ОКР"Магістр") – урбоекологія.
5. Прикладна екологія (ОКР"Спеціаліст"): гідроекологія; екологічна геологія (ОКР"Магістр").
6. Гідрогеологія (ОКР"Спеціаліст"): інженерна геологія та гідрогеологія; гідрогеохімія; водний кадастр; (ОКР"Магістр") – геотехніка; гідрогеохімія та динаміка підземних вод.