English versionВИПУСКНИКИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Вельмишановні випускники геологічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка!


Дорогі друзі!
За образними словами академіка А. Карпінського, геологу належить уся Земля.
І ця обставина, як нікого іншого, єднає геологів усього світу!
А що уже казати про нас, випускників найкращого з найкращих факультетів, якому
у серпні 2015 року виповнюється 70 років з часу заснування незабутнім першим його
деканом і Великим ректором університету академіком Євгеном Лазаренком.
Отже, з 7 по 9 жовтня 2015 року факультет буде здійснювати низку святкових
заходів до цієї знаменної дати та проводитиме міжнародну наукову конференцію
"Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки".

У різні роки на факультеті працювала велика когорта відомих вчених, які створили потужну львівську геологічну школу, що внесла вагомий внесок у науку про Землю. В цій школі сформувалися творчі колективи, які переросли в окремі наукові напрямки і школи, успішне функціонування яких висунуло геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у число передових не лише на теренах України. Це мінералогічна, петрографічна та літологічна, структурно-формаційна, палеонтологічна, термобарогеохімічна, геології докембрію і школа з вивчення нафтогазоносності різних регіонів України та ін. У цих школах випускники факультету набували глибоких знань з широкого спектру геологічних наук. За 70 років існування факультету з його стін вийшло понад 4000 висококваліфікованих геологів та геохіміків, що працюють зараз у найрізноманітніших регіонах світу. Серед них є академіки, доктори і кандидати наук, професори і доценти, директори наукових закладів, керівники виробничих геологічних організацій, тощо.

Керівники наукових установ та геологічних служб

Подяки від випускників геологічного факультету