ПРОГРАМА

 

фахових вступних випробувань за напрямом

“Геологія” для вступу на V курс (спеціалісти, магістри) геологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

 

   

Затверджено

на засіданні Вченої ради геологічного факультету (протокол №  95/3  від «6 »березня   2013 р.)

Голова Вченої ради  В.В.Фурман

1.Склад та будова геосфер Землі

2.Склад та будова земної кори

3.Фізичні властивості Землі

4.Тектонічне районування Європи

5.Тектонічне районування території України

6.Стратиграфія, магматизм, тектоніка та історія геологічного розвитку фундаменту Східно-Європейської платформи

7.Стратиграфія, магматизм, тектоніка та історія геологічного розвитку верхнього структурного поверху Східно-Європейської платформи

8.Будова та корисні копалини Українського щита

9.Будова та історія геологічного розвитку Українських Карпат

10.Каледоніди і герциніди Західної Європи

11.Порівняльна характеристика платформ і геосинклінальних складчастих споруд

12.Геологічні формації: принцип виділення та класифікація

13.Глибинні розломи: будова, магматизм та корисні копалини

14.Тектоніка літосферних плит. Постулати та методи досліджень

15.Структурні та літологічні фактори формування різних типів підземних вод

16.Еволюція органічного світу геологічного минулого

17.Геологічна робота морів і океанів

18.Принципи спадковості, незворотності і конвергенції в геологічній еволюції земної кори

19.Фіксизм і мобілізм в геотектоніці

20.Взаємодія і взаємообумовленість геологічних процесів

21.Принципи і методи складання тектонічних карт

22.Принципи і методи складання геоморфологічних карт

23.Принципи і методи складання карт четвертинних відкладів

24.Головні геоструктурні елементи континентальної земної кори

25.Вік Землі, методи геохронології, геохронологічна та стратиграфічна шкали

26.Генетичні та промислові типи родовищ чорних металів

27.Генетичні та промислові типи родовищ кольорових металів

28.Генетичні та промислові типи благородних металів

29.Генетичні та промислові типи рідкісних металів

30.Класифікація ендогенних родовищ корисних копалин

31.Класифікація екзогенних родовищ корисних копалин

32.Формації і тектоніка областей орогенної активізації

33.Типи вулканічних вивержень, вулканогенні формації та пов’язані з ними корисні копалини

34.Класифікації інтрузивних тіл

35.Типи метаморфічних процесів і метаморфічні фації

36.Типи тектонічних деформацій та дислокацій

37.Класифікація складок

38.Класифікація розломів

39.Геологічна еволюція Землі в палеозої

40.Геологічна еволюція Землі в мезозої

41.Геологічна еволюція Землі в кайнозої