Співробітники НДЧ геологічного факультету

Кафедра геології корисних копалин
1
Яценко Г.М.
головний науковий співробітник
2
Пахнющий Ю.О
старший науковий співробітник
3
Павлюк Т.О.
науковий співробітник
4
Олійник Т.П.
молодший науковий співробітник
5
Федоренко Л.В.
інженер
Кафедра фізики Землі
6
Полубічко О.М.
інженер
Кафедра загальної та регіонально\ геології
7
Савіна О.І.
інженер
8
Шведа І.С.
інженер
9
Ісаченкова Н.О.
інженер
Кафедра петрографії
     
Кафедра мінералогії
10 Яриш Л.М. інженер
Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології
     
Кафедра історичної  геології і палеонтології
11 Шайнога І. В. науковий співробітник
Міжфакультетська лабораторія електронної спектроскопії
12 Литвинович О.Р. старший науковий співробітник