English version³ñíèê Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Серія геологічна. 2012. Вип. 26. 279 с.

 

Опубліковано матеріали з актуальних питань геології, тектоніки, математичного моделювання геологічних процесів, геології корисних копалин, стратиграфії, мінералогії, мінерагенії, металогенії, геоекології, історії науки, втрати науки та хроніка.

 

Відповідальний за випуск М.М. Павлунь, П.М. Білоніжка. Редактор М.М. Мартиняк. Комп’ютерна верстка О.М. Полубічка.

Редактор перекладів англійською мовою І.М. Бубняк .

Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

З М І С Т

 

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Сіворонов А., Генералова Л. Дмитро Петрович Рєзвой – геолог і вчений

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М. Історія термобарогеохімічних досліджень на геологічному факультеті: етапи становлення і теоретико-прикладні наслідки

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Матковський О. Металогенія Донбасу і Карпат у працях Є. Лазаренка

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Сіворонов А. Геотектонічна природа зеленокам’яних поясів нижнього докембрію

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В. Моделювання термомеханічних процесів у середовищах активної взаємодії кори та мантії Землі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Яценко Г., Бучковська О. Мінерагенія західного схилу Українського щита у флюїдизатно-експлозивному аспекті (Надністер’я)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Узіюк В., Шварцман О. Склад, якість, генезис вугілля і кореляція та умови формування розрізів пласта h7 на території Донецько-Макіївського району Донбасу

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Генералова Л. Геодинамічні реконструкції нижньо-середньопалеозойського Сересуйського вулканогенно-осадового структурно-формаційного комплексу північно-східної Фергани (Тянь-Шань)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Лисак А., Пащенко В., Бородиня Б., Савіна О. Особливості хімізму та формаційна належність Октябрського інтрузивного комплексу докембрію Приазов’я (Український щит)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П., Крижевич С. Сутуро-стилолітові шви у верхньокрейдових вапняках Гірського Криму та їхнє походження

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Волошин П. Аналіз впливу Львівського сміттєзвалища на природне середовище

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Харкевич В., Крижевич С. Заходи щодо охорони підземних вод від виснаження і забруднення

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Тузяк Я. Про районування нафтогазоносних нижньокрейдових відкладів території Рівнинного Криму: структурно-фаціальні зони, типи розрізів, ознаки та критерії виділення

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Малицький Д., Фурман В. Математичне моделювання в задачах сейсмології

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Бубняк І., Віхоть Ю., Накапелюх М. Комплексне використання кінематичного та структурно-парагенетичного методів для дослідження еволюції полів палеонапружень гірських порід Українських Карпат

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Мамчур С. Особливості геологічної будови та деякі прогнозні критерії Маневицького бурштиноносного району (Волинь)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Костюк О. Термоелектричні властивості халькопіриту з відкладів яремчанського горизонту (Скибова зона Українських Карпат)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Андрейчук М. Роль до неогенових ерозійних процесів у формуванні структурних елементів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Камінецька Б., Гайдін А., Дяків В. Геоекологічна характеристика напірних озер у зоні впливу Подорожнянського сірчаного кар’єру

Історія науки

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Матковський О., Білоніжка П. До 300-річчя від народження Михайла Васильовича Ломоносова

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Лещух Р., Полиняк Б., Чепіль П. Ю.З. Крупський (до 70-річчя від дня народження)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Бакаєва С. Данило Михайлович Дригант: 50 років творчості і відкриттів (до 70-річчя від дня народження)

Втрати науки

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М., Ляхов Ю., Шваєвський О., Сіворонов А., Гайовський О., Ціхонь С., Яценко Г. Геннадій Олександрович Луньов (світлій пам’яті вчителя й товариша)

Хроніка

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip
Бубняк І., Ціхонь С., Павлюк О., Кріль С. Про підсумки проведення 3-ї студентської міжнародної геологічної конференції
АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip
Білоніжка П., Генералова Л. IV міжнародна конференція «Полевые геологические практики в системе высшего образования»
АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip
Дацюк Ю. Друга міжнародна наукова конференція «Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі»
АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip
Пащенко В. Зустрічі з випускниками 1972 року
АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip
Білоніжка П. Зустріч через 30 років
АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip
Вовченко Р. Російсько-український словник геологічної термінології
АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip
Сіворонов А., Генералова Л. Урочиста академія, присвячена пам’яті визначного вченого-геолога Дмитра Рєзвого

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Данилів А. Всеукраїнська наукова конференція «Комплекс стратиграфічних методів під час розшуків корисних копалин в осадовому чохлі фанерозою України»

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Випускники геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012

Всі випуски вісника