English version³ñíèê Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Серія геологічна. 2008. Вип.22. 199 с.

 

У збірнику розглянуто актуальні питання геології, корисних копалин, прикладної мінералогії, геохімії, екології України, моделювання геологічного середовища і потоків теплоперенесення у верхній мантії Землі, історії науки, персоналії.

Для співробітників наукових, навчальних і виробничих організацій, аспірантів і студентів геологічного профілю. Бібліогр. у кінці статей.

 

Відповідальний за випуск М.М. Павлунь. Редактор М.М. Мартиняк. Комп’ютерна верстка О.М. Полубічка.

Редактор перекладів англійською мовою Р.А. Затхей.

Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

З М І С Т

 

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М.М., Хмелівський В.О., Матковський О.І. Володимир Степанович Соболєв – фундатор Львівської петрографічної школи

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В.В. Моделювання конвективних потоків теплоперенесення у верхній мантії Землі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Яценко Г.М., Гайовський О.В., Лавро В.О. Про мінеральні кластитові складові порід флюїдизатно-експло-зивних структур

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Цільмак О.В., Скакун Л.З., Литвинович О.Р., Серкіз Р.Я. Мінералогія карбонатів Бобриківського золоторудного родовища та їхнє місце у формуванні полімінерального агрегату

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Узіюк В.І., Дячук О.С. Порівняльна характеристика уламків вугілля з відкладів стрийської світи пізньої крейди Скибової зони Українських Карпат та вугілля Львівсько-Волин-ського і Донецького басейнів

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Книш І.Б Геохімія мікроелементів у породах терикона шахти Візейська Львівсько-Волинського кам’янову-гільного басейну

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Хмелівський В.О., Костюк О.В., Полубічко О.М. Геохімічні особливості донних відкладів Шацьких озер

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Дацюк Ю.Р., Крижевич С.С. Метод моніторингу хімічного забруднення вод природних басейнів за хімічним складом річних зон  наростання луски риб

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Богданова М.І., Генералова Л.В., Костюк О.В., Хом’як Л.М. Структурні критерії міденосності палеоцен-еоценових товщ Скибових Карпат

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Хмелівський В.О., В’ялий А.Б., Петруняк М.Д. Теригенні мінерали у відкладах бистрицької світи

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П.М., Шваєвський О.В. Особливості мінерального складу й умов формування глин нижньокрейдових відкладів межиріччя Бодраку і Качі (Крим)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Свєшніков К.І. Питання міжрегіональної кореляції ранньодокембрійських комплексів південної частини Східноєвропейської платформи

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Крижевич С.С. Аутигенні кремені у баденії чохла Східноєвропейської платформи (середнє  Придністер’я)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Шваєвський О.В., Пахнющий Ю.О., Литвинович О.Р. Головні погляди на геологічну позицію Саврансько-Синицівської площі у структурі Дністерсько-Бузького геоблока УЩ

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Малицький Д.В., Фурман В.В., Сеньківський В.І. Використання сучасних комп'ютерних засобів для 3d-моде-лювання геологічного і геофізичного середовищ

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Попівняк І.В., Папарига П.С., Кріль С.Я., Тацюк М.М., Ціхонь С.І. Тенденції щодо захворюваності населення в зоні впливу Рахівсько-Тисинського поперечного розлому Карпат

Історіографія та персоналія

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Кирилюк В.П., Матковський О.І., Павлунь М. М., Бобров О.Б., Паранько І.С., Лисак А.М., Яценко Г.М., Пащенко В.Г., Свєшников К.І., Павлов В.І. Сіворонов Альберт Олексійович (до 70-річчя від дня народження)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П.М., Матковський О.І. Павло Тутковський – видатний український вчений, організатор науки, педагог(до 150-річчя від дня народження)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М.М., Луньов Г.О., Павлов В.І. Володимир Миколайович Куземко – геолог, учений, педагог (до 70-річчя від дня народження)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Сіворонов А.О., Лисак Г.І., Маковський Ю.С., Генералова Л.В. Олексів Богдан Іванович (до 75-річчя від дня народження)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Список випускників Львівського національного університету імені Івана Франка (2006–2008)

Всі випуски вісника