English version³ñíèê Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Серія геологічна. 2007. Вип. 21. 216 с.

 

У збірнику висвітлено особливості фізичних моделей структурних оболонок Землі, застосування інформаційних технологій для розшуку і розвідування вуглеводневих покладів, питання геологічного та геотектонічного районування фундаменту Українського щита, можливостей прикладної термобарогеохімії щодо розшуків нафти, а також деякі екологічні замальовки з подорожей, матеріали з історії геології у Львівському університеті тощо. Для співробітників наукових, навчальних і виробничих організацій, аспірантів і студентів геологічного профілю.

 

Відповідальний за випуск М.М. Павлунь. Редактор М.М. Мартиняк. Комп’ютерна верстка О.М. Полубічка.

Редактор перекладів англійською мовою Р.А. Затхей.

Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

З М І С Т

 

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В.В. Взаємозв’язок геодинамічних і геофізичних ефектів у фізичних моделях структурних взаємодій оболонок Землі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Генералова Л.В., Богданова М.І. Мікстити басейну р. Прутець-Чемеговський південно-східної частини Скибового покриву (Українські Карпати)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Кирилюк В.П. Геологічне та геотектонічне районування фундаменту Українського щита (історія і стан проблеми)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Лещух Р.Й., Полухтович Б.М., Гоцанюк Г.І., Старжинський О.М. Про еволюцію Північночорноморської юрської западини на південному схилі Східноєвропейського континенту

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Іваніна А.В. Стандартизована характеристика світ середнього девону Волино-Поділля

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Попівняк І.В., Кріль С.Я., Ціхонь С.І. Мінералого-генетичні особливості формування травертинів у Рахівському рудному районі (Закарпаття)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Школка В.В., Попівняк І.В. Елементи-домішки в галеніті рудопроявів Камінь-Кльовка і Полянський (Рахівський рудний район, Закарпаття)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Карпенко В.М., Стародуб Ю.П., Стасенко В.М., Гладун В.В. Комплексний енерго-інформаційний метод аналізу хвильового поля в розв’язанні задачі розшуку та розвідки вуглеводневих покладів

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Круглов М.О., Кріль С.Я., Папарига П.С., Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Сезонні зміни складу мінеральної води в джерелах с. Кваси (Рахівський район, Закарпаття)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Катрич Н. Б., Лебединець М. В., Сеньковський А.Ю. Геохімічна типізація мінеральних вод Східницького родовища

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Попівняк І.В., Ніколенко П.М., Гринчук В.Г., Степанов В.Б., Хом’як М.М., Ніколенко О.А. Деякі можливості прикладної термобарогеохімії щодо розшуків нафти (Частина І)

Історіографія та персоналія

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П.М. З історії геології у Львівському університеті (1939–1941)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Лейфман Ю.М. Забайкальська експедиція Львівського університету

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Рєзвой П.Д. Екологічні спостереження українського мандрівника

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Бойко Г. Ю., Лещух Р. Й., Свинко Й. М. Видатний український геолог Юліан Медвецький (до 90-річчя від дня смерті)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Сіворонов А.О., Павлунь М.М., Бобров О.Б., Лисак А.М., Пащенко В.Г., Павлов В.І. Віктор Павлович Кирилюк – геолог, учений, педагог (до 70-річчя від дня народження)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Сіворонов А.О., Павлунь М.П., Генералова Л.В., Хмелівський В.О. Життєвий і творчий шлях доцента Ю.П. Дорошенка (до 70-річчя від дня народження)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Павлунь М.М., Бобик О.І., Сеньковський А.Ю., Бакуменко І.Т., Уженкова М.М. Віталій Олексійович Хмелівський (до 70-річчя від дня народження)

Всі випуски вісника