English version³ñíèê Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Серія геологічна. 2004. Вип.18. 267 с.

 

Висвітлено актуальні проблеми прогнозування золотоносних та алмазоносних територій України, моделювання геологічного і геофізичного середовищ Землі, спеціалізованого геокартування дайкових комплексів, фактологічного моделювання флюїдних теплових палеополів за включеннями у мінералах, симетричності та гомологічності геологічних тіл і структурно-формаційного районування протоплатформ. Низка статтей присвячена питанням мінералогії, стратиграфії, тектоніки, екології Донбасу, Львівсько-Волинського басейну і Криму та перспективам золотоносності Закарпаття.

 

Відповідальний  за  випуск  Р.Й.Лещух, редактор М.М.Мартиняк, комп'ютерна  верстка  О.М. Полубічко.

Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

З М І С Т

 

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пахнющий Ю.О., Луньов Г.О. Критерії прогнозної оцінки золотоносних територій (теоретичні та методологічні аспекти)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Свєшніков К.І. Проблеми симетричності та гомологічності геологічних тіл (на прикладі фундаменту Східно-європейської платформи)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Яценко Г.М., Братчук О.М., Сливко Є.М., Яценко В.Г., Гайовський О.В. Структурно-формаційне районування протерозойських протоплатформ (на прикладі Кіровоградського блока Українського щита)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В.В., Дацюк Ю.Р. Геоінформаційні системи у моделюванні геофізичних та геологічних середовищ Землі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Попівняк І.В. Фактологічне моделювання флюїдних теплових палеополів за включеннями у мінералах (на прикладі золоторудних родовищ)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Узіюк В.І., Узіюк Є.В., Сокоренко С.С. Стратифікація, кореляція, умови формування розрізів і синоніміка вугільних пластів n7н, n7 Львівсько-Волинського басейну

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П.М. Вплив вулканізму на формування верхньокрейдових відкладів Криму

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Бакуменко І.Т. Кочетов Р.В. Включення азоту в кварці з порід Липнязької гранітогнейсової структури

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Фурман В.В., Павлюк О.М. Особливості моделювання геодинамічних процесів та термодинамічні характеристики глибинних структур Землі

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Крижевич С.С. Спеціалізоване картування дайкових комплексів рудних районів

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Смішко Р.М. Головні риси тектоніки центральної частини Донбасу

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Костюк О.В. Про формування сульфідів у мідистих відкладах Скибових Карпат

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Книш Ю.В., Книш І.Б. Моделювання ситуації несанкціонованого скидання високомінералізованої шахтової води у р. Рата

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Стародуб Ю.П., Купльовський Б.Є., Бодлак П.М. Модель земної літосфери: Карпатський регіон України, сучасне геолого-геофізичне уявлення

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Яценко Г.М., Яценко В.Г., Росихіна А.І., Павлюк Т.О., Сливко Є.М., Лавро В.О., Гайовський О.В. Умови формування та вік потенційно алмазоносних формацій північного заходу України (Прип’ятський вал та Ковельський виступ)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Хмелівський В.О., Костюк О.В. Теригенні мінерали в сучасних озерних відкладах північно-західного Полісся

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Гоцанюк Г.І., Лещух Р.Й., Полухтович Б.М., Спільник Р.Б. Біостратиграфічне розчленування юрських відкладів центральної частини Переддобруджського прогину (свердловини Оріхівська-1 і Городненська-1)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Лобаз О.М. Геохімічний аналіз мінеральних вод Трускавецького родовища (ділянка “Юзя”)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Генералова Л.В. Верхньосилурійсько-середньодевонська кизил-бейїтська карбонатно-вулканогенна формація Північно-Східної Фергани (Тянь-Шань)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Матвієнко О.Д., Наумко І.М., Бубняк А.М., Бубняк І.М., Попівняк І.В., Сахно Б.Е., Ціхонь С.І. Флюїдний режим формування жильних утворень у різновікових відкладах української частини Складчастих Карпат

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Ціхонь С.І., Попівняк І.В., Гопко Л.М., Костюк О.В., Марусяк В.П., Школка В.В. Фізико-хімічні умови формування рудопрояву Камінь-Кльовка (Рахівський рудний район, Закарпаття)

АбстрактПовний текст статті у форматі .Zip

Тріска М.Т., Колодій О.М., Карабин В.В., Попівняк І.В. Щодо аналізу екологічних функцій літосфери Дрогобицько-Бориславської кільцевої структури (на підставі дешифрування космічних знімків та опрацювання медичних даних)

Всі випуски вісника