English versionВісник 
Львівського
університету 2003. Вип. 17, 188 с.

У збірнику висвітлено актуальні проблеми стратиграфії, тектоногенезу, петрології, мінералогії, корисних копалин та вчення про геологічні формації. Наведено матеріали щодо фізико-хімічних умов зруденіння та зональності золотоносних територій України. Розглянуто теоретичні та методологічні засади прикладної термобарогеохемії, комп’ютерного моделювання глибинних процесів Землі та екології.

Відповідальний  за  випуск  Р.Й.Лещух, редактор М.М.Мартиняк, комп'ютерна  верстка  О.М. Полубічко. Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка

З М І С Т

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Лещух Р.Й., Гоцанюк Г.І. Нова біостратиграфічна схема юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Свєшніков К.І. Проблеми вчення про геологічні формації

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Фурман В.В., Хом’як М.М., Дацюк Ю.Р. Особливості фізичних моделей глибинних процесів Землі

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пахнющий Ю.О., Луньов Г.О. Критерії прогнозної оцінки золотоносних територій (теоретичні та методологічні засади)

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Попівняк І.В. Фактологічне просторове моделювання флюїдних палеопотоків за даними термобарогеохімії

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Цiхонь С.І. Зональнiсть золотого зруденiння Рахiвського рудного району

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Бобров О.Б.,  Шевчук В.М., Шваєвський О.В., Турчиновський І.М. Тектоногенез Саврансько-Синицівської площі Українського щита (середнє Побужжя)

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Гопко Л.М., Марусяк В.П., Олійник Т.П., Попівняк І.В., Цiхонь С.І. Термоелектричні властивості піриту рудопрояву Ладислав (Рахівщина)

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Павлюк Т.О. Фізико-хімічні умови формування золотого зруденіння Барун-Холбинського родовища та рудопроявів Липнязького рудного вузла (порівняльна характеристика)

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Маковський Ю.С. Передумови утворення вугільних покладів Львівсько-Волинського камяновугільного басейну

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Крижевич С.С., Степанов В.Б. Ультракалійові ріоліти активізованих районів

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Хом’як Л.М. Ранньокрейдовий етап формування покривів Українських Карпат

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Костюк О.В., Хмелівський В.О., Мудрик І.П. Структурно-текстурні особливості  міденосного флішу скибової зони Українських Карпат (на прикладі яремчанського горизонту)

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Ярош Ю.В., Харкевич В.В. Хімізм шахтових вод Червоноградського гірничо-промислового району як один із чинників негативного впливу на геологічне середовище

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Книш І.Б., Харкевич В.В. Розподіл вмісту хемічних елементів у породах териконів Червоноградського гірничо-промислового району

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Лещух Р.Й., Карабин В.В. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор Володимир Васильович Колодій – вчений і патріот (до 70-річчя від дня народження)

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П.М., Лещух Р.Й., Федишин В.О. Георгій Бойко – учений-нафтовик

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Вовченко Р.Г., Фурман В.В., Полубічко О.М. З історії геофізичних досліджень у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Білоніжка П.М., Лещух Р.Й. Василь Шеремета – стратиграф, палеонтолог, педагог

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Дискусія, критика і бібліографія.

Білоніжка П.М., Попівняк І.В. Перший навчальний посібник з прикладної мінералогії

Всі випуски вісника