English versionВісник 
Львівського
університету  2002. Вип. 16, 160 с.

У збiрнику висвітлено актуальні проблеми металогенії, алмазоносності, просторового розміщення вулкано-плутонічних асоціацій, особливості тектоніки і стратиграфії Українського щита та інших регіонів України. Розглянуто питання прикладної мінералогії, геохімії, екології, біомінералогії, комп'ютерного моделювання деформацій осадових товщ, обговорено основні напрямки і сучасні методи геофізичних досліджень.

Відповідальний  за  випуск  Р.Й.Лещух, редактор М.М.Мартиняк, комп'ютерна  верстка  О.М. Полубічко . Рекомендовано  до друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Яценко Г.М., Братчук О.М., Сливко Є.М., Яценко В.Г., Росихіна А.І., Гайовський О.В. Кіровоградський протон – потенційно алмазоносна структура Українського щита
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Лазько Є.М., Сіворонов А.О., Бобров О.Б., Павлунь М.М. Особливості еволюції металогенії в ранньому докембрії

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Свєшніков К.І., Бучинська А.В. Вулканоплутонічні асоціації І-типу та їхнє геодинамічне положення в будові фундаменту південної частини Східно-Європейської платформи

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Кирилюк В.П., Іноземцев О.І. Про співвідношення кінцигітової та ендербітово-гнейсової суперкрустальних формацій західної частини Українського щита (історія і стан проблеми)
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Бобров О.Б., Шевчук В.М., Шваєвський О.В., Стефанишин О.Б. Особливості структурних співвідношень гнейсово-мігматитових і зеленокам’яних комплексів Балтійського та Українського щитів
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Лисак А.М., Пащенко В.Г. Про тектонічну структуру Середньо-придніпровської граніт-зеленокам’яної області Українського щита
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Смішко Р.М. Структурні особливості Донецького басейну у зв’язку з газоносністю
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Фурман В.В. Фундаментальні фізичні задачі для обернених методів у геофізиці
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Фурман В.В., Дацюк Ю.Р., Хом’як М.М., Хом’як Л.М. Сучасні методи геофізичних досліджень
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Хом’як М.М., Хом’як Л.М. Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану шаруватої товщі під час стиснення, що пульсаційно наростає.
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Білоніжка П.М. Сліди вулканізму в палеогенових відкладах Гірського Криму (за даними мінералогічних досліджень)
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Іваніна А.В., Гаврилець Л.В., Стохманська О.Г. Особливості поширення теригенних порід у візейських відкладах Львівсько-Волинського басейну
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Богданова М.І., Генералова Л.В. Літологічний та структурний аспекти ямненської світи (про екзотичні утворення Карпат)
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Марусяк В.П., Олійник Т.П., Ціхонь С.І., Попівняк І.В. Термоелектричні властивості піриту рудопроявів Лостун (Чивчини) і Тукало (Рахівщина
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Хмелівський В.О. Манган і аридний літогенез
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Хмелівський В.О., Костюк О.В., Мазур А.А., Мудрик І.П. Нові дані щодо геохімії мідного зруденіння флішу Cкибової зони Карпат
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Бучацька Г.М. Геохімічні та гідрогеохімічні особливості Червоноградського гірничопромислового району
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Сіворонов А.О., Павлов В.І., Генералова Л.В., Білоніжка П.М. Дмитро Петрович Рєзвой – учений і педагог (до 90-річчя від дня народження)

Всі випуски вісника