English versionВісник 
Львівського
університету 2001. Вип. 15, 164 с.

Присвячується памяті невтомного дослідника геології і нафтогазоносності Карпатського регіону, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувача кафедри історичної геології і палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка, професора Ярослава Кульчицького (1923-1996)

ЯРОСЛАВ КУЛЬЧИЦЬКИЙ

У збiрнику наведено матеріали, присвячені пам'яті Я. О. Кульчицького. Розглянуто актуальні проблеми тектоніки, стратиграфії, метаморфізму, висвітлено питання нафтогазонос­ності, екологічного стану, мінералогії, термобарогеохімії Українських Карпат, суміжних територій  та Українського щита.

Відповідальний  за  випуск  Р.Й.Лещух, редактор М.М.Мартиняк, комп'ютерна  верстка  В.О.Дяків. Рекомендовано  до  друку  Вченою  Радою Львівського національного університету імені Івана Франка

З М І С Т
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Лещух Р.Й., Лозиняк П.Ю. Пам’яті професора Ярослава Кульчицького
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Матковський О.І. Внесок Я.О. Кульчицького у вивчення корисних копалин Українських Карпат
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Круглов С.С. Проблеми палеогеодинаміки заходу України
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Шевчук В.В. Про методику структурних і динамокінематичних досліджень у межах Карпатської покривно-складчастої системи
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Лещух Р.Й.,   Гоцанюк.Г.І.,  Шайнога І.В. Нові дані про геологічну історію Українських Карпат і суміжних територій у юрський період
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Федишин В.О. Особливості фільтрації газу в низькопористих колекторах
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Рудько Г.І., Павлів Н.П. Ризик виникнення та розвитку небезпечних геологічних процесів у Карпатському регіоні України
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Романюк В.А., Карамишев О.С., Лазарук М..С. Мусихін В.В. Значення геолого-економічної оцінки для ресурсної бази вуглеводнів західного нафто-газоносного регіону України
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Яценко Г.М.,  Сливко Є.М.,   Росихіна А.І. Метаморфізм алмазоносних формацій щитів
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Бобров О.Б., Стефанишин О.Б., Шпильчак В.А. Поліхронність зеленокам'яних поясів Українського щита: оцінка коректності уявлень
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Білоніжка П.М. Фазові перетворення каїніту в процесі  нагрівання та їхнє  геологічне значення
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Павлюк Т.О., Попівняк І.В., Ніколенко П.М. Фізико-хімічні умови формування та оцінка перспективності золотого зруденіння Липнязького рудного вузла
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Ціхонь С.І., Попівняк І.В.,  Марусяк В.П., Олійник Т.П. Типоморфні особливості піриту Рахівщини та Чивчин
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Попадюк І.В., Бондаренко О.В. До проблеми розшуків карстових резервуарів нафти і газу у верхньо-юрсько-неокомському карбонатному комплексі Передкарпаття
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Крижевич С.С., Стефанків Ю.С. Біоактивні кремені олігоценового флішу Східних Карпат
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Рудько Г.І., Барчук В.В., Бодак Б.Б. Оцінка екологічного стану природно-техногенних систем  Львівської області
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Назаревич А.В., Назаревич Л.Є., Ковалишин З.І. Природа підзони знижених швидкостей у гранітах кори Закарпаття та її перспективні ресурси
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Волошин О.В. Магматогенні структури центрального типу Берегівського горбогір’я та приклади аналізу текто­нічної тріщинуватості в їхніх межах
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Яценко Г.М., Трофимович Н.А. Проблеми венду південно-західного краю Східноєвропейської платформи
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip Богданова М.І. Особливості внутрішньої будови принасувної частини скиби Зелемянка
Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Генералова Л.В., Гнилко О.М., Ковальчук І.О. Порівняння покривних структур Східних Внутрішніх Карпат та Північно-Східної Фергани

Абстракт Повний текст статті у форматі .Zip

Колодій В.В., Лещух Р.Й., Мацькевий Л.Г. Життєвий та творчий шлях М.С.Демедюка

Всі випуски вісника