Сторінка публікацій геологічного факультету

Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 65-річчю геологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

 Львів, 13–15 жовтня 2010 р.

тези доповідей у форматі PDF

 

У збірнику опубліковано тези доповідей наукової конференції “Стан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки”, присвяченої 65-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Висвітлено актуальні проблеми геології та металогенії докембрію, тектоніки, стратиграфії, палеонтології та літології фанерозою, мінералогії і термобарогеохімії рудних формацій. Розглянуто окремі аспекти геології і металогенії родовищ металевих і неметалевих корисних копалин, геохімії та флюїдного режиму процесів формування родовищ, сучасні проблеми петрології. Наведено матеріали з нафтогазової, вугільної, екологічної та інженерної геології, фізики Землі. Висвітлено сучасні проблеми й перспективи геологічної освіти в Україні.

Редакційна колегія: Микола Павлунь  (відп. редактор), Євгенія Сливко (відп. секретар), Петро Білоніжка, Петро Волошин, Віктор Квасниця, Роман Лєщух, Юрій Ляхов, Орест Матковський, Андрій Сеньковський, Альберт Сіворонов, Леонід Скакун, Віталій Фурман, Герман Яценко.

  Адреса редакційної колегії: Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет.

79005 м. Львів, вул. Грушевського, 4. Тел. (032)-261-60-256, 239-47-00, 239-47-83.

E-mail: mineral@franko.lviv.ua

 zaggeol@franko.lviv.ua

Друкується за ухвалою Вченої ради геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

    Комп’ютерний набір і макет Є. Сливко

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010