Сторінка публікацій геологічного факультету

Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 60-річчю геологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

 Львів, 19–21 жовтня 2005 р.

тези доповідей у форматі PDF

 

У збірнику опубліковано тези доповідей наукової конференції “Проблемні питання геологічної освіти та науки на порозі ХХІ століття”, присвяченої 60-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Висвітлено актуальні проблеми геології та металогенії докембрію, тектоніки, стратиграфії, палеонтології та літології фанерозою, мінералогії і термобарогеохімії рудних формацій. Розглянуто окремі аспекти геології і металогенії родовищ золота, кольорових, рідкісних металів і алмазів України, геохімії та флюїдного режиму процесів формування родовищ, сучасні проблеми петрології. Наведено матеріали з нафтогазової, вугільної, екологічної та інженерної геології, фізики Землі. Висвітлено питання історії розвитку геологічного факультету, сучасні проблеми й перспективи геологічної освіти в Україні.

Редакційна колегія: Микола Павлунь  (відп. редактор), Євгенія Сливко (відп. секретар), Петро Білоніжка, Віктор Квасниця, Юрій Ляхов, Орест Матковський, Володимир Пащенко, Кирило Свєшніков, Альберт Сіворонов, Леонід Скакун.

 Адреса редакційної колегії: Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет.

79005 м. Львів, вул. Грушевського, 4. Тел. (0322)-74-33-43, 72-80-56.

E-mail: mineral@franko.lviv.ua

 zaggeol@franko.lviv.ua

Друкується за ухвалою Вченої ради геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

  Комп’ютерний набір і макет Є. Сливко

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005