ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
„ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПОЛІВ ЗЕМЛІ”

20-22 вересня 2012 року відбулась друга міжнародна наукова конференція „Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі” з ініціативи та організації кафедри фізики Землі Львівського національного університету імені Івана Франка. Місцем проведення конференції вдруге стала база спортивно-оздоровчого табору „Карпати” поблизу смт Чинадієво Закарпатської обл.
Друга за рахунком конференція зібрала понад 30 авторів з різних академічних та науково-дослідних установ України, Польщі, Австрії. Організаційну підтримку в проведенні конференції надало Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України, м.Львів. Комітет з організації конференції включає наступних науковців: Ю.Р.Дацюк, В.В.Фурман, М.М.Хом’як, І.М.Бубняк, Є.Вальбрехер, Д.Вага, А.Солецькі, О.Б.Гінтов, М.В.Марчук.

Учасники із Львівського національного університету – В.В.Фурман, М.М.Хом’як, І.М.Бубняк, Ю.Р.Дацюк, з Карпатського відділення інституту геофізики ім. С.І.Субботіна – Б.Є.Купльовський, Т.В.Сумарук, О.Муйла
Пленарне засідання відбулось 21 вересня. Тематики доповідей конференції стосувались фундаментальних проблем фізики Землі, а також прикладних задач геофізики. Під час цього засідання заслухано й обговорено такі доповіді: Т.Cумарук – „Вклад індукційних струмів у вікову варіацію геомагнітного поля (за даними українських геомагнітних обсерваторій).”; В.Фурман – „Термодинамічний та механічний підхід у моделюванні процесів в неоднорідних середовищах кори та мантії Землі”; І.Бубняк, Ю.Віхоть М.Накапелюх – „Комплексне використання кінематичного та структурно-парагенетичного методів для дослідження еволюції полів напружень гірських порід Українських Карпат”; Ю.Дацюк – „Апроксимація фонової складової на спектрах рентгенівського випромінювання в експериментах мікрозондового аналізу Гнип А.Р., Брич Т.Б., Купльовський Б.Є. – „Порівняння методів оцінювання спектрів Н/V для середовища під сейсмостанціями Закарпаття”; В.Фурман, М.Хом’як – „Алгоритм врахування деформацій повзкості для процедури скінченно-елементного аналізу напружень у земній корі”; О.Муйла – Проблеми моделювання вогнища землетрусу в задачах сейсмології

Кожна доповідь учасника конференції супроводжувалась обговоренням фахівцями із суміжних та інших спеціалізацій. Представлені результати дослідження вказують на високий рівень теоретичних та експериментальних методик, широке коло залучення дослідників та наукових закладів. Геофізичні дослідження співробітників кафедри фізики Землі характеризувались широким спектром різних напрямків дослідження – теоретичні розробки, чисельне моделювання, експериментальні і польові дослідження. Окремо слід виділити залучення сучасних ГІС технологій в представлених доповідях.

Для учасників конференції організували екскурсійну поїздку в м. Мукачеве. Екскурсія проведена зокрема в Мукачівському замку Паланок, а також центральною частиною м.Мукачеве. Учасники конференції із задоволенням оглянули історичні пам’ятки замку і неперевершену красу старовинного міста.

Пленарне засідання конференції
Доповідь доцента І.М. Бубняка
Доповідь доцента І.М. Бубняка
Учасники конференції
Учасники конференції в Мукачівському замку
Учасники конференції
Учасники конференції в Мукачівському замку