Сторінка публікацій геологічного факультету

В 2010 році відбулися КОНФЕРЕНЦІЇ:

“Стан та перспективи сучасної геологічної освіти і науки”,

“Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі ”,

Всеукраїнська наукова конференція

“Біостратиграфічні, літологічні та палеогеографічні критерії прогнозу і розшуків корисних копалин”
фотоальбом

 

Геологічний факультет розміщений у  найстарішому корпусі університету