Сторінка публікацій геологічного факультету
МІЖНАРОДНА НАУКОВА АКАДЕМІЯ
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІНЕРАЛОГІЇ І ПЕТРОЛОГІЇ”
(до 100-річчя від дня народження академіка Володимира Степановича Соболєва)

У Львові 11–12 червня 2008 р. відбулася Міжнародна наукова академія на тему “Актуальні проблеми мінералогії і петрології”, організована геологічним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) та Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України (ІГГГК). У роботі академії, крім представників організаторів, передусім, викладачів, співробітників та студентів ЛНУ і ІГГГН, взяли участь науковці та педагоги Новосибірська (Інститут геології і мінералогії СВ РАН), Москви (Московський геолого-розвідувальний університет), Києва (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України), Дніпропетровська (Дніпропетровський національний університет), Сімферополя (Кримське відділення УкрДГРІ), Рівного (Рівненська геолого-розвідувальна експедиція).

Програма наукової Академії охоплювала 33 доповіді, з яких заслухано тільки десять. Вступним словом Академію відкрив заступник голови оргкомітету декан геологічного факультету професор М. Павлунь. З привітанням до учасників Академії звернувся син Володимира Степановича академік РАН Микола Соболєв. Він подякував за пам’ять про батька, згадав про своїх друзів шкільних років у Львові, навчання і перші роки трудової діяльності на геологічному факультеті Львівського університету.

У першій доповіді “В.С. Соболєв – видатний мінералог і петролог ХХ ст.”, з якою виступив О. Матковський (ЛНУ, співавтор І. Бакуменко), проаналізовано три періоди (ленінградський, львівський і новосибірський) життєвого і творчого шляху видатного вченого і педагога ХХ ст. академіка В. Соболєва, зазначено про його неперевершені здобутки в прогнозуванні алмазних родовищ на Сибірській платформі, розробці складних питань кристалохімії і властивостей силікатів, проблем метаморфізму й магматизму, у розвитку експериментальних досліджень і тонких термобарогеохімічних методів прямого визначення РТ-умов магматичного і метаморфічного мінералоутворення, у пізнанні природи верхньої мантії Землі. Автори звернули увагу на високу ерудованість ученого, його педагогічний талант і організаторські здібності.

Детальніше...

 

Геологічний факультет розміщений у  найстарішому корпусі університету