Прізвище, імя і по-батькові

вчене звання, посада, кафедра

1

Голова Вченої Ради

Павлунь Микола Миколайович

декан геологічного факультету, завідувач кафедри геології корисних копалин , професор

2

заступник голови Вченої Ради

Ціхонь Сергій Іванович

заступник декана з навчально- методичної роботи, доцент кафедри геології корисних копалин, кандидат геологічних наук

3

секретар Вченої Ради

Побережська Ірина Володимирівна

доцент кафедри петрографії

4

Костюк Олександр Володимирович

заступник декана з наукової роботи, асистент кафедри петрографії

5
Гоцанюк Галина Іванівна заступник декана з виховної роботи, доцент кафедри історичної геології і палеонтології  

6

Волошин Петро Костянтинович

завідувач кафедри екологічної та інженерної геології та гідрогеології, доцент

7

Гулій Василь Миколайович

завідувач кафедри петрографії, доктор геолого-мінералогічних наук

8

Лещух Роман Йосипович

завідувач кафедри історичної геології і палеонтології, професор

9

Фурман Віталій Васильович

завідувач кафедри фізики Землі, доцент

10

Сіворонов Альберт Олексійович

завідувач кафедри загальної і регіональної геології, професор

11

Скакун Леонід Зеновійович

завідувач кафедри мінералогії, доцент

Виборні представники кафедр на зборах трудового колективу (Протокол №2/13 від 15 травня 2013 року)

12

Матковський Орест Ілліярович

заслужений професор Львівського національного університету, професор кафедри мінералогії

13

Ляхов Юрій Васильович

професор кафедри геології корисних копалин

14

Яценко Герман Михайлович

професор кафедри геології корисних копалин

15

Узіюк Василь Іванович

професор кафедри історичної геології і палеонтології

16

Бекеша Сергій Михайлович

доцент кафедри мінералогії

17

Бубняк Ігор Миколайович

доцент кафедри фізики Землі

18

Генералова Лариса Володимирівна

доцент кафедри загальної і регіональної геології

19

Пащенко Володимир Григорович

доцент кафедри загальної і регіональної геології

20

Сливко Євгенія Мартинівна

доцент кафедри екологічної та інженерної геології та гідрогеології

21

Степанов Володимир Борисович

доцент кафедри петрографії

22

Харкевич Володимир Васильович

доцент кафедри екологічної та інженерної геології та гідрогеології

23

Хомяк Микола Миколайович

доцент кафедри фізики Землі

24

Шваєвський Олександр Васильович

голова профбюро співробітників геологічного факультету, асистент кафедри геології корисних копалин

 

Виборні представники студентів на зборах колективу студентів (Протокол №1 від 20 травня 2013 року)

25

Данилів Оксана

голова профбюро студентів геологічного факультету, студент 4 курсу

26

Дедишин Ярина 

голова студенського уряду геологічного факультету, студент 2 курсу

27

Кицмур Ігор

аспірант кафедри екологічної та інженерної геології та гідрогеології

Наказ Ректора № 053 від 20.05 2013 року
План роботи Вченої ради
Протоколи засідань