НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Таблиці та рисунки до лабораторних робіт з курсу “Петрографія осадових порід”. - Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 120 с.
Свєшніков К.І. , Побережська І.В. Природні сполучення магматичних порід. Текст лекцій. - Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. - 88 с.
Свєшніков К.І. , Побережська І.В., Дорошенко Ю.П. Магматичні породи та породні сполучення (петрографія, петрологія, методи досліджень). Навч. посібник. - Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 426 с.
Шацьке поозер’я: Характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем /За редакцією доктора біологічних наук Й. Царика. – Львів: ЛНУ, 2008. – 216 с.
Хмелевський В.О., Хмелевська О.В. Літологія : Седиментогенез : Навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 220 с.
Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Федоришин Ю.І. Основи кристалооптики породотвірних мінералів гірських порід. Методичні вказівки до курсу «Петрографія кристалічних порід». Частина 1. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 64 с.
Методичні вказівки з лабораторних занять з курсів «Аналіз петрохімічних даних» і «Геодинамічні реконструкції»/ укл.: Степанов В.Б., Генералова Л.В., Дворжак Т.С. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 44 с.
Методичні вказівки до лабораторних занять із курсів «Аналіз петрохімічних даних» і «Геодинамічні реконструкції». Петрохімічні коефіцієнти, індекси, модулі, параметри. Частина 2 / укл.:В.Б. Степанов, Л.В. Генералова, Т.С. Дворжак – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 34 с.
Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / укл.: В. Б. Степанов, І. В. Побережська, О. В. Костюк, І. Г. Гнатів – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 64 с.
Петрографія кристалічних порід (Магматичні породи). Частина 2. Методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 - геологія / укл.: Ю. П. Дорошенко, І.В. Побережська, О.В. Костюк – Львів: Львівський національний університет іменіІвана Франка, 2014. – 61 с.
Петрографія кристалічних порід (Метаморфічні породи). – Частина 3: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / Укл.: Ю.П. Дорошенко, І.В. Побережська, В.Б. Степанов, О.В. Костюк. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 68 с.