shlif

в

ϲ

²

² ˲

³

ԯ

Кафедра петрографії була відкрита у 1945 році одночасно з утворенням геологічного факультету. У різні роки кафедру очолювали професор В.Соболєв (1945 – 1960 рр.), профессор Д.Бобровник (1960 – 1974 рр.), професор О.Бобрієвич (1974 – 1995 рр.), доцент В.Хмелівський (1995 – 2002 рр.), доктор геол.-мін. наук К.Свєшніков (2002 – 2005 .), . (2006 – 2011 .), . (.. 2011 – 2012 .), .-. . ( 2012 .). При кафедрі з 2001 року функціонує лабораторія літологічних досліджень.79005, Львів, вул. Грушевського 4, геологічний факультет
Телефон – 239-41-44
E-mail: Kostol@email.ua

26.06.2015