ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
22 березня (Геологічний факультет ЛНУ, вул. Грушевського 4, ауд. 219)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

11.00 – 14.00

Головуючий: Орест МАТКОВСЬКИЙ
Секретар: Ігор БУБНЯК

Орест МАТКОВСЬКИЙ. Вступне слово

Орест МАТКОВСЬКИЙ. Деякі цікаві дані з життя і спадщини академіка Володимира Вернадського (до 150 річчя від дня народження)

Юрій КРУПСЬКИЙ. Про перспективи пошуків сланцевих вуглеводнів в західному регіоні України

Данило ДРИГАНТ. До історії розвитку зони Тейсейра-Торнквіста у девоні та карбоні

Христна ЗАЯЦЬ. Протофундамент - границя в земній корі в західному регіоні України

Роман МОРОШАН, Сергій АНІКЕЄВ. Нетрадиційні підходи при обробці та інтерпретації гравіметричних даних

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
15.00 – 17.00

Головуючий: Орест МАТКОВСЬКИЙ
Секретар: Ігор БУБНЯК

Володимир ШЛАПІНСЬКИЙ, Дмитро МАЧАЛЬСЬКИЙ, Леонід ХОМ’ЯК, Наталя ТРОФИМОВИЧ, Людмила МЕНТУЗОВА. Про так звану вульшавську світу центрально-карпатського палеогену

Соломія КРІЛЬ, Юрій ВІХОТЬ, Михайло НАКАПЕЛЮХ, Ігор БУБНЯК, Сергій ЦІХОНЬ. Структурні особливості жильної мінералізації в межах зони Рахівсько-Тисинського розлому

Ігор ПОПП. Мінералого-геохімічні фації відкладів крейдово-палеогенового флішу Українських Карпат

Петро БІЛОНІЖКА. Жильні мінерали в покладах калійних солей Передкарпаття – індикатори постседиментаційних фізико-хімічних і тектонічних процесів

Наталія НЕСТЕРОВИЧ, Ігор НАУМКО, Юрій ФЕДОРИШИН, Лариса ТЕЛЕПКО, Богдан САХНО. Умови формування прожилково-вкрапленої мінералізації лучичивської товщі трапової формації зони зчленування Волинського палеозойського підняття і Волино-Подільської монокланалі Західної Волині