Геологічна комісія

Наукового товариства імені Т. Шевченка

Геологічна комісія входить до складу природознавчої секції Наукового товариства імені Т. Шевченка. Наукове товариство імені Т.Шевченка є однією з найстарших наукових інституцій України. З діяльністю Товариства пов'язана творчість таких видатних вчених як О.Кониського, М. Грушевського, І.Франка, В.Гнатюка, В. Щурата, К. Студинського, І. Крипякевича, І. Пулюя, І. Горбачевського, В. Кубійовича, С. Рудницького, Ю. Полянського, С. Пастернака, Ю.Медвецького та багатьох інших. Членами Товариства були відомі іноземні вчені. Серед інших А. Енштейн, М. Планк, Т. Масарик, Д. Гільберт, В. Ягич, О. Пипін, А. Пенк.

Товариство обєднувало українських вчених Східної та Західної України в часи коли ці частини входили до складу різних держав, об'єднувало і об'єднує вчених долею розкиданих по континентах. У всі роки від виникнення і по сьогоднішній день перед Товариством стоїть завдання розвиток національної науки на найвищому світовому рівні. Це здійснюється шляхом залучення до роботи відомих вчених і талановитої молоді, проведенням конференцій, організацією екскурсій та експедицій, організацією музеїв та збором різноманітних колекцій. Результати регулярно публікуються у періодичних виданнях Товариства.