КАФЕДРА ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОНТОЛОГІЇ

Співробітники кафедри в 2011 році

тел. 380-322-964732
E-mail: paleontolzbirnyk@ukr.net

Кафедра історичної геології та палеонтології є однією з найстаріших у Львівському університеті. Природничі науки почали викладати на філософському факультеті у XVIII ст. Під час його реорганізації 1924 р. і поділу на гуманітарний і природничо-математичний в складі останнього була створена кафедра палеонтології, яка існувала до 1941 р. У 1945 р. діяльність кафедри відновлено у складі новоствореного геологічного факультету, її перейменовано на кафедру історичної геології та палеонтології.

ГОЛОВНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

передача студентській аудиторії новітніх знань з геології осадових порід, популяризація та всебічний розвиток палеонтології, стратиграфії, історичної геології, палеогеографії, наук про утворення осадових порід і корисні копалини, які вони містять.

ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ

  • підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальностей “Геологія”, “Екологія та охорона навколишнього середовища”, “Геохімія і мінералогія”;
  • виклад 16 головних геологічних дисциплін та спецкурсів для студентів геологічного факультету денної та заочної форм навчання і Природничого коледжу;
  • керівництво навчальними і виробничими практиками, курсовими, дипломними та магістерськими роботами;
  • підготовка наукових кадрів через аспірантуру за спеціальністю 04.00.09 – “Палеонтологія і стратиграфія”;
  • наукові дослідження з проблем стратиграфії та палеонтології фанерозою України;
  • методичне забезпечення навчального процесу.
    При кафедрі функціонує лабораторія палеонтологічних досліджень, Палеонтологічний музей, бібліотека.
 
  геологічний факультет ЛНУ