НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 напрям підготовки 07.07. Геологія, cпеціальність 8.07.07.01. Геологія
     Розподіл за семестрами  Години
     Всього  З них
    Назва дисципліни  Екзамен  Залік  Курс. Робіт  Лекції  Лабораторні  Практичні  Години на самост.роб.
   
1  Етика та естетика   9   27 18     9
2  Цивільна оборона   9   27 18     9
3  Професійна іноземна мова 10     39     26 13
4  Педагогіка вищої школи 9     54 18   18 18
5  Філософські аспекти природознавства 10     59 26   13 20
6  Мінерально-сировинна база  України 9     81 36 18   27
7  Металогенія 9     81 36   18 27
8  Методи побудови та структура ГІС   9   54 36     18
9  Методи стратиграфічних досліджень 9     112 36 18   27
10   Геологія докембрію 9     54 36     18
11  Економіка мінеральної сировини України 9     54 36     18
12  Компютерна обробка геологічної інформації       54   36   18
13  Науково-дослідний геологічний практикум     1 81   54   27
14  Спецкурси   3   162 54 54   54