НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 напрям підготовки 07.08. Екологія, cпеціальність 8.07.08.02. 
  Екологія і охорона навколишнього середовища
     Розподіл за семестрами  Години
     Всього  З них
    Назва дисципліни  Екзамен  Залік  Курс. Робіт  Лекції  Лабораторні  Практичні  Години на самост.роб.
   
1   Етика та естетика    9   27 18     9
2   Цивільна оборона    9   27 18     9
3   Професійна іноземна мова  10     39     26 13
4   Педагогіка вищої школи  9     54 18   18 18
5   Філософські аспекти природознавства  10     59 26   13 20
6   Антропогенна екологія  9     54 36     18
7
Моделювання і прогнозування стану довкілля 
9     81 36 18   27
8  Методи побудови та структура ГІС 9     54 36     18
9   Екологічна геологія України   9     108 36 36   36
10   Геохімія техногенезу  9     54 36     18
11  Науково-дослідний екологічний практикум     9 81 36 18   27
12  Спецкурси   9   270 108 72   90