Описание: Описание: G:\Internet-site 1\vizerunky\animation2.gif

Описание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\about1.gifОписание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\prep1.gifОписание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\cource1.gifОписание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\seminars1.gifОписание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\bibliot1.gifОписание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\spiv1.gifОписание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\filialy1.gifОписание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\aspir1.gifОписание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\stud1.gifОписание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\cont1.gif

Описание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\logo.gif

Описание: Описание: zagal_photo.

Співробітники кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

Нижній ряд (зліва направо): Книш І.Б., Боруцька Ю.З., Дяків В.О.

Верхній ряд (зліва направо): Волошин П.К.,  Ніколенко П.М., Сливко Є.М., Бучацька А.М.,  Марусяк В.П., Столяр О.Б, Гинда О.Ю., Бондаренко М.Д. , Харкевич В.В., Крупський Ю.З.

 

 

 

 
        

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка створена на підставі ухвали вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 24 лютого (протокол № 20/2) та згідно з наказом ректора № 612 від 2 травня 1999 року.

Методична робота кафедри. Протягом 13 років викладачами кафедри розроблено понад 30 навчальних програм та 12 методичних вказівок загальних та спеціальних курсів, які дозволяють здійснювати підготовку фахівців спеціальності "Екологiя та охорона навколишнього середовища" за квалiфiкацiями бакалавр, спецiалiст, магiстр вiдповiдно до державних стандартiв освiти.

Практичні навички студенти закріплюють у ході виконання лабораторних та практичних робіт, навчальних, навчально-виробничих та виробничих практик. До послуг студентів лабораторія рентгеноструктурного аналізу (к.201) та еколого-гідрохімічна лабораторія (к.208), а також лабораторії та прилади Державного управління екологічною безпекою Львівщини, Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України та НАК "Нафтогаз України", ДП "Західукргеологія", ВАТ «Геотехнічний Інститут», ВАТ «Гірхімпром», Відділення гірничо хімічної сировини Академії гірничих наук України.

Науково-дослідні роботи студентів є обов'язковим елементом підготовки фахівців екологів на основі виконання оригінальних курсових і дипломних робіт.

Навчальна робота кафедри. Кафедра здійснює фундаментальну підготовку фахівців за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр- 6.070800, спеціаліст- 7.070801 та магістр - 8.070801.

Основні напрямки наукової роботи кафедри. Одним із найголовніших завдань сьогодення є оптимізація і гармонізація взаємовідносин між суспільством і природою, Саме це є визначальним у науковій, навчально-методичній і виховній роботі викладачів та співробітників кафедри. Їх наукові інтереси лежать в площині інженерної геології міських систем, техногенно-екологічної безпеки гірничо-видобувних районів, рекультивації порушених гірничими роботами земель, лімнології, геохімії грунтів, ландшафтної екології, гідрогеології, екології гідросфери, моніторингу довкілля, екологічної, біологічної та медичної мінералогії.

Описание: Описание: G:\Internet-site 1\ecol-kafedra.files\back1.gif

Наша адреса: 79005, Україна, м.Львів, вул. Грушевського 4, ЛНУ ім.Івана Франка, геологічний факультет, кімнати 201-206. E-mail: keig@ukr.net

[на сторінку факультету| про кафедру | викладачі | студенти | програми,курси | співробітництво | ресурси | семінари | контакти | лабораторії | аспіранти ]

englich version

©Василь Дяків 2012