Електронні видання кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Методичний посібник з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи
(для студентів геологічного факультету за спеціальністю 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища).

Методичний посібник з фахових вступних випробувань для магістрів і спеціалістів геологічного факультету
спеціальності 7.04010601 та 8.04010601– екологія та охорона навколишнього середовища (у чотирьох частинах).