WEB-сторінка  геологічного факультету
Електронні пошти кафедр
English version
Кафедри
Кафедра загальної та регіональної геології zaggeol@franko.lviv.ua
Кафедра історичної геології та палеонтології paleontolzbirnyk@ukr.net
Кафедра мінералогії geomin@franko.lviv.ua
Кафедра петрографії Kostyuk_O@rambler.ru
Кафедра геології корисних копалин dep_geol@franko.lviv.ua
Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології keig@ukr.net
Кафедра фізики Землі phis_geo@franko.lviv.ua
Періодичні видання факультету
Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія геологічна Visn_geol@franko.lviv.ua
Мінералогічний збірник col_min@franko.lviv.ua
Палеонтологічний збірник paleontolzbirnyk@ukr.net