Нормативні документи по факультету

Електронні форми нормативних документів для кафедр факультету
Форми документів деканат
 
Вибіркова дисципліна  
Електронні форми документів для наукової роботи кафедр
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Рекомендації щодо порядку заповнення Декларації
Додаток до Рекомендацій
 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо формування навчально-методичних комплексів та робочих програм дисциплін з урахуванням вимог Болонського процесу (2009)
Формування навчально-методичних комплексів дисципліни
Бланки
Титульних сторінок курсової і дипломної робіт
Журнал обліку результатів міжсесійного контролю (приклад на основі робочої програми)
Eлектронні варіанти форм бланків
КОМПЛЕКС НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ(За загальною редакцією В.Д.Шинкарука, Заступника Міністра освіти і науки України)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розробки складових стандартів вищої освіти Університету
 
Нові бланки документів для кафедри з 1.02.2013